Hírek röviden

Plébániai könyvtárunk kifejezetten vallási, hitéleti, egyházi könyvekre szakosodott, hogy az érdeklődőket segítse. Lehetőség van helyben olvasásra és kölcsönzésre egyaránt. A nyitva tartási idő kedd 16.00-17.30 között.

Köszöntünk honlapunkon
Bemutatkozás PDF Nyomtatás E-mail

Római katolikus közösség vagyunk. Életünket szeretnénk az Evangélium szellemében alakítani. Szívesen megosztjuk másokkal mindazt az örömet, fényt és reményt, amit hitünkből kaptunk és nap mint nap kapunk. Szeretnénk befogadó közösség lenni, amelyik minden kereső ember előtt nyitva áll.  

Újszegeden 1910 óta van katolikus hitélet, akkor épült a Liget szélén az Árpád-házi Szent Erzsébet-templom. 1923-tól már közösségi élet is van, mert akkor kezdte szervezni a plébániát Karácsonyi Guidó atya.

A régi, gyér lakosságú kertváros mára komoly lélekszámú városrésszé nőtt, kb. huszonnégyezer ember lakik itt, akik közül tudomásunk szerint mintegy tíz-tizenkétezer a római katolikus vallású.

2006-ban a hívek megnövekedett száma miatt építettünk még egy templomot, mely a Fő fasor és Radnóti u. sarkán található. A templom titulusa: Kalkuttai Boldog Teréz anya, aki a minden emberre kiterjedő szeretet nagy példaképe. A két templomban hat vasárnapi szentmise van (beleszámítva az előesti miséket is), melyeken kb. ezerkétszáz hívő vesz részt. A minden vasárnap templomba járókon kívül még kb. ezernégyszáz-ezerhatszáz hívővel van kapcsolatunk.


Örülünk annak, hogy plébániai közösségünkben minden korosztály megtalálható és otthon érzi magát, a kisgyermekektől az ovisokon át, az iskolásokig, gimnazistákig. Jól működő egyetemista és fiatal felnőtt csoportunk van. A két családközösség kétheti rendszerességgel tartja összejöveteleit. A hittanos szülők három csoportban találkoznak egymással havonta. Van két Biblia-körünk. Az énekesek is találnak maguknak énekkart, akár gyerekek, akár fiatalok, akár felnőttek. Fontosnak tartjuk a karitászt, a szeretet-szolgálatot, ami hitünk lényegéből fakad, ahogy a főparancs mondja: Szeresd felebarátodat, mint önmagadat! A nyugdíjas testvérek havonta rendeznek értékes programot, és sokféle módon szolgálják a más közösségekben lévőket. Templomainkban több imacsoport működik, rendszeresen imádkozunk zsolozsmát és havonta tartunk egész napos (8.00-18.00) szentségimádást.

A plébánián több megújulási lelkiség is jelen van: a szalvátor, a házas hétvége, a fokoláre, a ferences és a taizéi lelkiség.

Több mint húsz kisebb közösségben élünk, de arra törekszünk, hogy az egész plébánia egy nagy család legyen, ahol a szeretet a legfontosabb. A nagyobb közösséget összefogó  programok: az adventi roráték, az évi plébániai közösségi nap, a nagyböjti lelkigyakorlat, a zarándoklatok, a szeptemberi „Mária-napok”, a szilveszteri hálaadó szentmise.


Az újszegedi plébánián szolgáló atyák:


Thorday Attila plébános

életrajza

előadásai

publikációi

hanganyagok


Perlaki Flórián lelkész, aki 1947-ben született Csanádapácán. Teológiai tanulmányait Szegeden végezte. Korábban plébános volt: Domaszéken, Dombegyházán, Eleken, Mórahalmon, Pitvaroson, Mindszenten. 2002-2003 között Olaszországban pasztorális, majd Kenyában missziós szolgálatban vett részt. 2006 óta szolgál Újszegeden. Életigéje: „Szentelődjetek meg, mert holnap az Úr csodálatos dolgot visz véghez köztetek” (Józs 3,5).

2007-ben Újszegedre költöztek a Szalvátor nővérek: Moser Erika, Jyothi Jampana és Anna Maria Pelka. Rendházuk: Bérkert u. 35. Folytatják a hagyományokat Agócs Rózsa Ludviga nővér és társai nyomdokain. Profiljuk: az ifjúságpasztoráció és a misszió.

 

A plébánia-közösségi ház 2009. szeptember 26. óta a Szent Erzsébet-templom mellett létesített új épületben működik (az építési folyamatról az Új plébániaépület menüpont alatt  láthatunk képeket).

Jelen vagyunk az újszegedi önkormányzati általános iskolákban és óvodákban, ahol hitoktatóink heti rendszerességgel tartanak hittanórákat. A katekézist öt hitoktató végzi.  

A plébániának temetője is van, mely a Szőregi úton található. A temető szent hely, mert Isten gyermekeinek megszentelt teste számára pihenőhelyül szolgál. A Krisztusra való emlékezés által is megszentelt hely, hiszen az ő emberi teste is a dicsőséges feltámadásig sírban pihent.

 

 

English

Deutsch

 
Ki olvas minket
Oldalainkat 13 vendég böngészi