Székesfehérvári zarándoklat Nyomtatás

Közösségünk 50 tagja október 12-én a szentmihályi hívek egy kisebb csoportjával Székesfehérvárra zarándokolt Thorday Attila plébános vezetésével. A megérkezés után a Szent István-székesegyházban az atya hálaadó szentmisét mutatott be. Majd a Középkori Romkertben részletes ismertetést hallhattunk a királyok egykori koronázási és temetkezési helyéről, láthattuk a királyok sírhelyeit, valamint Szt. István szarkofágját.

Az Országalma díszkút és szobor megtekintése után az Egyházmegyei Múzeumban megcsodálhattuk a három legnagyobb: zágrábi, székesfehérvári és kalocsai Szt. István ereklyetartó hermáját. Ebéd után a Ciszterci templom egyedülálló rokokó faragott berendezésű sekrestyéjét ámultuk-bámultuk. Ez után a Szent Imre-templom, mely a herceg születése helyén álló ferences templom, látogatása következett.

Végül a Prohászka Ottokár emléktemplommal zártuk a napot, ahol bent a templomban Prohászka püspök, kint a kertben Kaszap István, jezsuita novícius földi maradványai nyugszanak.

Bővíz Edit