Képviselőtestületi választás Nyomtatás

November 8-9-én, a szombat-vasárnapi szentmisék keretében megtartottuk az egyházközségi képviselőtestületi választásokat. A jelöltállítás a korábbi képviselők feladata volt, s a jelöltlistán az októberi Liget Hírmondóban ismertettük. A szavazásban részt vehetett minden plébániához tartozó nagykorú hívő, aki részt vett a hétvégi szentmisék valamelyikén.

A vasárnap esti szavazatszámlálás a plébánia nagytermében történt. Az összes leadott szavazólap: 438 db, ebből érvényesen kitöltött szavazólap: 415 db, érvénytelenül kitöltött szavazólap: 23 db (az érvénytelenség oka vagy az volt, hogy a szavazólapon feltüntetett szabállyal ellentétben a szavazó 12-nél több nevet jelölt meg, vagy az, hogy nem jelölt meg egyet sem). A Szabályzat értelmében, akik a hívek körében a legtöbb szavazatot kaptak, azok lesznek az újonnan megalakuló Képviselőtestület megválasztott tagjai: Gál Viktorné, Szántó Lajosné, Lucz Ilona DLA, Dr. Bóna Lajos, Dr. Brzozka Marek, Krisztin Német István, Király József, Dobos János, Juhász Jánosné, Körmöczi László, Dr. Bús Márta, Szojka Emese. Az újonnan megalakuló képviselőtestület póttagjai sorjában a következők lettek: Vörösné Dr. Árgyusi Magdolna, Dr. Selmeczi Szilvia, Bővíz László, Kertész Orsolya, Dr. Nógrádi Antal, Urszuly Csaba. Az újonnan megalakuló képviselőtestületnek hivatalból tagja Perlaki Flórián lelkész, Kószó Edit adminisztrátor, Kovács Gábor kántor, Komáromi Lászlóné sekrestyés, Ivánszky Gábor temetőgondnok, Vaskó Jánosné könyvelő. Plébániatemplomunk búcsúünnepét november 23-án, a vasárnap esti szentmisében tartjuk. E szentmise keretében tartjuk az újonnan felálló Képviselőtestület tagjainak fogadalomtételét, és ez által történik a beiktatásuk. Egyúttal jelzem, hogy az újonnan felállt Képviselőtestület első ülését november 25, kedd 19 órakor lesz. Az ülés első tevékenysége abban áll, hogy a világi elnököt a „megválasztott” és a „hivatalból” tagok maguk közül, titkos szavazással megválasztják. Továbbá – szokás szerint – lelkipásztori és anyagi természetű ügyeinkről is tanácskozunk.

 

Dr. Thorday Attila
plébános