Címlap Hírek Újszegedi Mária-napok
Hírek röviden

A Forráspont Lelkigondozó Szolgálat 2017. március 1-jén megkezdte működését a Szegedi Katolikus Egyetemi Lelkészség irodáján, a Dugonics tér 12. szám alatt. Bejelentkezés: elektronikusan: forraspontszeged@gmail.com; telefonon a 20-3689412 számon, vagy személyesen a Forráspont Lelkigondozó Szolgálatnál. Facebook: https://www.facebook.com/forraspontszeged

Újszegedi Mária-napok PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Szántó Lajosné   

Idén is, a hagyományainkhoz hasonlóan szeptember 8 és 12 között tartottuk az újszegedi Mária napokat.

Első este Dr. Kardos Mihály atya Mária jelentősége a keresztény életben címmel tartotta szentbeszédét. A Szűzanya első megnyilatkozása a Magnificat hálaadó imája volt. Jézus legelső munkatársát Máriában fedezhetjük fel, aki teljes szívvel kimondta az igent. Mária azon fárad ma is, hogy a mennyország örökösei lehessünk. És Mária az a teremtmény, aki elsőnek Istennek szentelte önmagát.

A második estén Dr. Kiss- Rigó László püspök atya gondolatait hallhattuk. Az ő témája: Jézus az, aki minket is képes megnyitni: Effata. Jézust az evangéliumok sokszor állítják elénk a tömeggel, de egyedül is az Atyával, imába merülten. Istennel személyes kapcsolatban áll minden cselekedetében, megnyilatkozásában. A szentek Jézust sugározták környezetükben, nem látványosan, hanem a maguk módján. Így válnak példaképeinkké, ahogy Istent adják a világnak.

A következő estén Gyulay Endre nyugalmazott püspök atya szólt hozzánk. Az ima és a rózsafüzér volt a témája. Máriára tekintett, ahogy imádkozik Istenhez. Csendet teremt magában. Nekünk is ez a kiinduló pont. Ahogy a gyermek imádkozik: „Nézd Jézusom az új cipőmet!”- nekünk is egy-egy fohász nap közben - rögtön Istennel beszélgethetünk. A szentolvasó részei is mind fontosak az imádságainkban: a Hiszekegy, mint a tömény szörp. Benne van minden, ami lényeges hitünkről. A Miatyánk : kéréseivel Isten országával kapcsolatban és a mindennapos szükségeinkkel. A titkok pedig Jézus életét állítják elénk. Nem szabad elhadarni, időzni kell a Jézus életének eseményei fölött. Át kell élnünk ezeket a titkokat!

Negyedik estén Rigó Jenő atya a szenvedés problémájáról és ebben Mária példájáról elmélkedett. Mária a kereszt alatt csendben áll. Jézus megszólítja: Íme a te fiad! –mutat Jánosra. Ez akár a második angyali üdvözlet is lehet. Mária újból Anya lesz, János anyja, a mi anyánk.

Az utolsó estén Salamon László atya Mária és a Szentlélek kapcsolatát állította elénk. Mária az emberiség lánya, a legtökéletesebb Jézus után. Mária „ legyen”-je teremtés. Amikor én is kimondom Istennek a legyen-t az Ő akaratára, én is részt veszek a teremtés nagy művében. Szent Pál szavaival nekünk is Krisztusba kell öltözködnünk, Krisztust kell megszülnünk. Mária Isten akaratának megtételére alázattal, értelemmel, odaadással készült. Nekünk is ebben kell követnünk a Szűzanyát.

Mind az öt estéhez kapcsolódott egy-egy zenés áhítat, rózsafüzér imádság, keresztúti ájtatosság. Akik részt vettünk e felemelő eseményekben, közelebb kerültünk Máriához, az Istenanyához. Köszönjük a Mennyei Atyának, Imre atyának a meghívásokat és a szónokló atyáknak a hozzánk intézett mély, tartalmas szentbeszédeit.

 
Ki olvas minket
Oldalainkat 11 vendég böngészi