Címlap Hírek Missa Juventutis – az ifjúság miséje
Hírek röviden

Plébániai könyvtárunk kifejezetten vallási, hitéleti, egyházi könyvekre szakosodott, hogy az érdeklődőket segítse. Lehetőség van helyben olvasásra és kölcsönzésre egyaránt. A nyitva tartási idő kedd 16.00-17.30 között.

Missa Juventutis – az ifjúság miséje PDF Nyomtatás E-mail

2014. január 5-én ½ 10 órakor ünnepi szentmisén vehettek részt a hívek az Újszegedi Szent Erzsébet templomban. A misén elhangzott Tamás Gergely Alajos 1964-ben bemutatott, az ifjúság számára komponált miséje, a Missa Juventutis. Bár Vízkereszt miséje az idén hétfőre esett, a vasárnapi mise az ünnep megelőlegezése volt az előadók szándéka szerint, melyre ifjak és gyerekek lelkes kis csapata nagy lelkesedéssel tanulta a művet és ajánlotta fel az ünnep fényének emelésére.

A misét a szerző „gitáros zenekarra” és kórusra írta. A zenekarban a hagyományos klasszikus hangszerek (vonósok, fúvósok) mellett helyet kaptak a gitárok, az ütőhangszerek, sőt még a tambura is (bár ez a hangszer nekünk nem volt). A zenekari hangzás így alaposan megváltozott, a bemutató idején, 1964-ben - de még ma is - újszerűen és „üdítően” hat. A Missa Juventutis lényegében az első teljes „beat-mise” volt. Újszegeden először, de teljes zenekari kísérettel talán Szegeden is, először hangzott fel a mű.

Az 1960-as években kezdődött, - annak idején sok vitát kiváltva - a szakrális gitáros zene elterjedése. Tamás Gergely Alajos ferences papként a budapesti Kapisztrán Kórus és zenekar (1946.), majd a gyermekkar és a gyermek-zenekar megalapítója és karnagya volt. Zeneszerzőként Kodály tanítványa volt. Sok művet komponált kórusai számára. Mindig ke-reste az egyházi zene megújításának lehetőségeit. Az ifjúságnak írt miséjével mintegy „elébe ment” a templomi gitáros zene ügyének - segítve annak hivatalos elismerését! Talán nem véletlen a Missa Juventutis kezdő (Introitus) tételének néhány szövegrészlete:

„Én szívem az Urat áldjad,
Szent zene hangjai szállnak....
....
Szentek az Úr maga vár ránk
Jöjjetek, zengjen a hárfánk,...
....
Itt van a mennyei jóság
Friss szele fúj, fut az óság,.....”

Az előadók:

Az énekkarban részt vettek a schola mai tagjai mellett néhányan a régiek közül, a gitáros együttes énekesei, valamint „ifjú felnőttek”, akik hívásunkra jöttek segíteni a kórus munkáját. Nekik külön is köszönetet mondok segítségükért! A mise tanulását a gyerekekkel már augusztusban megkezdtük. Szükség is volt rá, mert az újfajta hangzás és a megszokott zsoltárdallamoktól eltérő dallamfordulatok, a néhol szokatlan harmóniák, nagy feladat elé állították a kis énekeseket. Az idő is korlátozott volt, hiszen a rendszeres vasárnapi schola-feladatokra is készülni kellett. A gyerekek eleinte az újszerűség, a feladat nagysága miatt lelkesedtek, ("új, teljes mise éneklése!"), később már a mise zenéje miatt énekelték-tanulták szívesen a művet. Főként akkor vált a lelkesedés teljessé, amikor a „nagyobbak” is bekapcsolód-tak a próbákba és hatékony „vezetést” kaptak a kis énekesek.

Kár, hogy a hittanosok közül - felhívásunk ellenére - senki sem jelentkezett ennek a misének a kórusába, hiszen közöttük sok a jó hangú gyerek, gyakorlott kórusénekes. Milyen szép lett volna az előadás, ha egy nagy létszámú gyermekkórus adta volna elő a művet!.

A zenekar igazi közösségi-családi összefogás révén jött létre. Nagyrészt a Kovács-, a Tóth-, a Dobos, a Pechan család tagjai alkották, de képviselve voltak a Gál-, a Farkas- és a Bővíz családok is – több családtag az énekkarban vett részt. A zenekarban főként a gitárosokat állította feladat elé a mű, mert nem a „gitáros zenében” megszokott ritmusokat és akkord-fordulatokat kellett játszaniuk, hanem ezeknél bonyolultabb, szokatlanabb megoldásokat kel-lett megtanulniuk. Ezekre jónéhány próbával, szorgalmasan gyakoroltak gitárosaink Bővíz Laci vezetésével.

Köszönjük az énekkar és a zenekar minden tagjának a lelkes részvételt, a szép előadást!

Külön köszönete mondunk Pétervári Lajosnak a kitűnő hangfelvétel elkészítéséért!

Pechan Zoltán


 

 
Ki olvas minket
Oldalainkat 6 vendég böngészi