Címlap Egyházi hozzájárulás
Hírek röviden

A Forráspont Lelkigondozó Szolgálat 2017. március 1-jén megkezdte működését a Szegedi Katolikus Egyetemi Lelkészség irodáján, a Dugonics tér 12. szám alatt. Bejelentkezés: elektronikusan: forraspontszeged@gmail.com; telefonon a 20-3689412 számon, vagy személyesen a Forráspont Lelkigondozó Szolgálatnál. Facebook: https://www.facebook.com/forraspontszeged

Egyházi hozzájárulás PDF Nyomtatás E-mail

Pénzügyi beszámoló

A Képviselőtestület 2016. február 2-i gyűlésén elfogadásra került a 2015. évi zárszámadás, melynek főbb számai 1000 Ft-ban és kerekítve a következők:

Bevételek:

 • évenkénti hozzájárulás a plébánia fenntartásához („egyházi adó”): 5.273
 • perselybevétel: 3.830
 • stóla, stipendium: 2.714
 • adományok orgonavásárlásra: 1.921
 • temetőfenntartásból: 14.049
 • bérbeadásból: 910
 • pályázat a játszótér kiépítésére: 1.000
 • Újszegedi Szent Erzsébet Alapítványtól: 350

Kiadások:

 • plébános, lelkész és kisegítők illetménye: 3.435
 • plébániai étkezés: 839
 • útiköltség: 463
 • alkalmazottak bére és járulékai: 11.119
 • közüzemi díjak: 5.358
 • iroda, adminisztráció, kommunikáció: 484
 • temetőfenntartás: 2.852
 • temetői kápolna felújítása: 3.831
 • orgonavásárlás: 1.560
 • templomok karbantartása: 821
 • rászorulók támogatása, karitász: 528
 • játszótér kiépítése a Teréz-templom kertjében: 1.465
 • hitoktatás dologi kiadásai: 220
 • bankköltség 310

A részletes és pontos kimutatást a testületi tagok látták és egyhangúan elfogadták, továbbá a 2016. évre szóló költségvetési adatokat az egyházmegyéhez jóváhagyás céljából eljuttattuk.

Egyházközségünk anyagi fenntartása

Az Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia kéri az újszegedi híveket, hogy az egyházi hozzájárulás évenkénti befizetésével tegyék lehetővé a plébánián folyó sokszínű tevékenységet. Hazánkban a Püspöki Konferencia ajánlása szerint ez az összeg a jövedelem 1%-a. Tájékoztatásul közöljük, hogy pl. a 120 ezer forintos nettó jövedelem 1%-a havi 1.200 Ft, vagyis egy évre mintegy 14.000.- Ft. Ezt minden hívő a saját egyházközsége anyagi fenntartására adja.

Az egyházi hozzájárulás befizethető közvetlenül a plébánia irodájában (bankkártyával is), templomaink sekrestyéjében, a templomokban található sárga készpénz-átutalási megbízásokon, valamint bankátutalással is a következő bankszámla számra: OTP Bank Rt 11735005-20505002.

Képviselőtestület Gazdasági Bizottságának tagjai

 
Ki olvas minket
Oldalainkat 11 vendég böngészi