Hírek röviden

Plébániai könyvtárunk kifejezetten vallási, hitéleti, egyházi könyvekre szakosodott, hogy az érdeklődőket segítse. Lehetőség van helyben olvasásra és kölcsönzésre egyaránt. A nyitva tartási idő kedd 16.00-17.30 között.

Mária-napok PDF Nyomtatás E-mail

Szeptember 8 és 12 között ismét gazdag lelki élményekben lehetett részünk, akik részt vettünk a hagyományos újszegedi Mária-napokon. Öt estén át ünnepelhessük a Szűzanyát a szentmisékben, rózsafüzér imádságokban, zenés áhítatok során.

Kedden este a szentmisét megelőzően a térség Rózsafüzér Társulatai zarándokoltak el templomunkba, hogy együtt köszönthessük Máriát imádsággal, énekekkel. Ez alkalommal Zatykó László ferences atya segítségével mélyedhettünk el Jézus anyja életében. Mária, akinek születése napját évszázadok óta ünnepli egyházunk, Ő az, aki Jézusért született. Életútját végig kísérve a boldogság, a kegyelem és a szenvedés juthat eszünkbe. Ahogy Mária Isten Fiát adta a világnak, mi is Isten fiai lehetünk, méltó életünkkel, a szentgyónásban újra és újra megújulva. Ahogy Mária Jézusért született, én is Jézusért születtem, úgy kell élnem.

A szentmisét egy szép hangverseny követte, Simon Bálint a SZTE Zeneművészeti Karának orgonaszakos hallgatója és Erdei Máté ugyancsak a Zeneművészeti Kar blockflőte (furulya) szakos hallgatója adott elő remek zeneműveket mindannyiunk gyönyörűségére.

A második estén Laczkó István atyával ünnepeltük az Eucharisztiát. Szűz Máriát, mint a Szentlélek mátkáját mutatta be. A megtestesülésben Mária rácsodálkozását szemlélhetjük, amikor a Szentlélek közreműködését felismerte Szent Fia hírül adásában. A betlehemi bar-langnál s a pásztorokat beragyogó fény az Úr dicsősége, szintén a Szentlélek közreműködése. Jézus életében végig láthatjuk, hogy mennyire jelen volt a Szentlélek, mindezt Mária is tapasztalta Jézus mellett, a kereszt alatt és pünkösdkor. Máriával együtt mi is szívből mondhatjuk: Szentlélek, jöjj, tölts be kegyelmeddel, áradj belőlünk embertársaink felé, környezetünkbe.

A csütörtök esti szentmisét Veréb László atya mutatta be. Ezen az estén 70 beteg és idős testvérünk részesült a betegek kenetében. Beszédében rámutatott arra, hogy a testi-lelki gyógyulás feltétele, hogy ne tápláljunk magunkban gyűlöletet, bosszút. Ha a megbocsátás lelke él bennünk, az segít, közelebb visz a gyógyuláshoz. A bosszút hagyjuk Istenre, inkább imádkozzunk ellenségeinkért. A rosszat jóval viszonozzuk, Istenben szeressük az ellenséget! A kiengesztelődés külön kegyelem, teljes emberségünket megérinti, más emberekké válunk általa.

A szentmise után taizéi imaórát tartottunk gitáros, énekes fiatalok vezetésével. Lelkünk és egész bensőnk teljesen átitatódott a szép zenével, szövegekkel, elmélkedésekkel.

A negyedik esti szentmisét Zsódi Viktor piarista atya mutatta be. Külön szeretettel fogadtuk Őt, hiszen újszegedi származású, földink. Zsódi tanár úr Máriáról szólva kiemelte, hogy teljesen beleszületett e világba, a hétköznapok sorába. Isten „beletestesült” szűzi testébe. Mária szüzességét, mint csodálatos isteni adományt mutatta be a Máriához kapcsolódó dogmák során, melyek a történelem folyamán fogalmazódtak meg, kerültek napvilágra. Mária lelkülete ma is időszerű, fontos, hogy mi is a világban élve ezzel a lélekkel járjuk életünk útját.

A szentmisén templomunk Szent Cecília kórusa énekelt, majd azt követően rövid egyházzenei hangversenyt adott legszebb Mária-énekeiből. Elhangzott még egy-egy elmélkedés és vers is a Szűzanyáról. A kórust Szántó Lajosné vezényelte, orgonán Lucz Ilona zongoraművésznő kísért.

Az utolsó estén Czeglédi Zsolt piarista atya szólt hozzánk. A Szűzanya női mivoltát elemezte, Mária arcát, a nőt állította elénk. A piarista rend alapítójának, Kalazanci Szent Józsefnek a lelkiségét is áthatja ez a máriás lelkület. Jézus anyjának igenje minden keresztény számára minta. A piarista templomigazgató atya fölidézte Szűz Mária csendes jelenlétét a kánai menyegzőn, majd János apostollal való jelenlétét a kereszt alatt, ahol az Úr Jézus minket is Máriára bízott. A szentmisén a rókusi templom és a mi gitáros, énekes fiataljaink szolgáltatták a zenét lelkesen, örömmel, az ünnephez méltó módon.

Mi, akik jelen lehettünk ezen a szép Mária-napokon, nagy hálával tartozunk Istennek, hogy jobban megismerhettük égi édesanyánkat, közelebb kerültünk Máriához, és általa Jézushoz. Ezzel az örömmel léphetünk a világba, Máriát élve, anyai szeretetét közvetítve embertársainknak, a világnak.

Szántóné Babi és Lucz Ili

 
Ki olvas minket
Oldalainkat 8 vendég böngészi