Hírek röviden

A Forráspont Lelkigondozó Szolgálat 2017. március 1-jén megkezdte működését a Szegedi Katolikus Egyetemi Lelkészség irodáján, a Dugonics tér 12. szám alatt. Bejelentkezés: elektronikusan: forraspontszeged@gmail.com; telefonon a 20-3689412 számon, vagy személyesen a Forráspont Lelkigondozó Szolgálatnál. Facebook: https://www.facebook.com/forraspontszeged

Ökumenikus imahét PDF Nyomtatás E-mail

Szeged különböző templomaiban az ökumenikus imahét alkalmából együtt imádkoztunk katolikus, ortodox és protestáns felekezetű krisztushívők, hogy ezáltal is mind nagyobb egységre jussunk Jézus akarata szerint. Január 22-én, pénteken a Teréz-templomban mi, az újszegedi katolikusok voltunk a házigazdák. A fiatalok által vezetett taizéi énekekbe mindenki be tudott kapcsolódni.

Az imaestről Vörös Csaba készített video-összeállítást.

Az igehirdetésre plébánosunk Dr. Fekete Ágnes református lelkészt hívta meg, akinek hangja ismerősen csengett azok fülében, akik a Kossuth Rádió egyházi félóráját (MR1 13.30-14.00) szokták hallgatni. Ezúttal a Jelenések könyve 5. fejezetének néhány sorát idézte fel: „A huszonnégy vén leborult a Bárány előtt. Mindegyiküknek hárfája és arany csészéje volt, tele illatszerekkel,amelyek a szentek imádságai.” Igehirdetéséből néhány gondolatot felidézünk:

„Lehet, hogy az Isten azt akarja megtanítani számunkra, hogy az imádság jöjjön ki a haszonelvűség köréből. Imádkoznunk kell, de nem azért hogy…, nem azért mert… Egyre erősödik bennem a meggyőződés, hogy az imádság inkább minket akar megváltoztatni, mint Istent. Az ima nem módszer, mint inkább kapocs. Az imádság mintha összekötné a földi és az égi valóságot, a mi világunkat, és amit nem ismerünk. Az égbe emelkedő füst is azért szép szimbólum, mert abban is a valami látható dologból láthatatlan lesz, érezzük annak illatát, de tovaoszlik. Ilyenek a mi imádságaink!

A kiválasztott 24 vén, akik az ószövetség korszakának 12 törzsi vezetőjét valamint a 12 újszövetségi apostolt jelképezik, szüntelen közbenjárnak az Úrnál. Csak az képes imádkozni, aki kiválasztást nyert. És mi is – testvéreim – kiválasztottak vagyunk, hiszen elismerjük Isten kegyelmét, ingyenes ajándékait, nekünk juttatott adományait! Minél inkább elismerjük Istent Urunknak, annál inkább megéljük kiválasztottságunkat, és az megnyilvánul az imádságban. Így növekszünk a hitben. Tekintsünk föl a Teréz-templom kupolájára, és vegyük észre, hogy pontosan 24 gerenda tartja a boltozatot – nyilván nem véletlenül tervezte így az építész, ismerve a Biblia számszimbolikáját!”

 
Ki olvas minket
Oldalainkat 12 vendég böngészi