Címlap Hírek Plébániánk anyagi fenntartása
Hírek röviden

A Forráspont Lelkigondozó Szolgálat 2017. március 1-jén megkezdte működését a Szegedi Katolikus Egyetemi Lelkészség irodáján, a Dugonics tér 12. szám alatt. Bejelentkezés: elektronikusan: forraspontszeged@gmail.com; telefonon a 20-3689412 számon, vagy személyesen a Forráspont Lelkigondozó Szolgálatnál. Facebook: https://www.facebook.com/forraspontszeged

Plébániánk anyagi fenntartása PDF Nyomtatás E-mail

Miből tartjuk fenn újszegedi plébániánkat?
A plébánia anyagi fenntartása az „egyházközségi hozzájárulás” befizetéséből történik. Hívják ezt helytelenül „egyházadónak” is, bár itt szó sincs könyörtelen pénzbehajtásról, mint inkább önkéntes adományok gyűjtéséről. Tudnunk kell azonban, hogy az újszegedi hitéleti programok csakis az újszegediek adakozásából várható.

Hogyan gazdálkodtunk a 2013-as esztendőben?
Ezúton is megköszönjük az elmúlt évben egyházi hozzájárulásból befolyt közel 6,5 millió valamint a templomi perselyadományokból és szertartásokért fizetett mintegy 6 millió Ft-ot, továbbá néhány nagylelkű hívő összesen 1,5 M Ft-nyi adományát. Ebből tudtunk szerény megélhetést biztosítani a minket szolgáló két lelkipásztornak és a plébánia további 5 alkalmazottjának (11 M Ft). Ebből fizettük a plébánia- és templomépületek közüzemi (gáz, villany, víz-csatorna) díjait és irodaköltségeit (4 M Ft). A hívek adományainak köszönhetően kisebb felújítási munkálatokat is tudtunk végezni templomaikon kb. 1 M Ft értékben.
A Szőregi úton fekvő újszegedi temető a plébánia fenntartásában van. Az ottani alkalmazottak bér- és járulékköltségei 4,5 M Ft-ba kerültek, továbbá a temető működési költségei mintegy 2,5 M Ft-ot emésztenek fel, ugyanakkor az éves temetői bevételünk közel 9 M Ft volt.

 

Mennyi az elvárt összeg?
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ajánlásként azt fogalmazta meg, hogy ki-ki a kézhez kapott (nettó) jövedelmének 1%-át ajánlja fel a plébániáján folyó hitélet fenntartására. Eszerint aki minimálbérbol vagy nyugdíjból él, az évente legalább 6000 Ft-tal (havonta 500 Ft) anyagilag is támogassa egyházközségét. Ez tehát a központi irányelv: szűkös anyagi helyzetben levőktől kevesebbet is szívesen fogadunk, aki viszont nagylelkűen segíteni szeretné a sokszínű plébániai hitéleti programok fejlődését, az adjon többet.

Hogyan fizethetünk?
Befizethető személyesen a plébániai irodában, de csekken vagy átutalással is rendezhető az OTP 11735005-20505002 számlaszámra. Továbbá átadható a plébános megbízásából a családokat látogató személynek (Aradi Márta) is, aki erről nyugtát ad. Érdemes tudni, hogy a negyedévente ülésező plébániai Képviselőtestület tagjai döntenek az adományok felhasználásáról, évenkénti pontos elszámolással pedig a Szeged-Csanádi Egyházmegye vezetése felé tartozunk.

Testvérek!
Ezen a helyen szeretnénk fölhívni figyelmeteket Szent Pálra, akinek a hit hirdetése, az egyház szervezése mellett megható módon volt gondja arra is, hogy amelyik helyi egyház anyagi nehézségekkel küszködött, ahhoz eljussanak a többi gyülekezet adományai. A macedóniai egyházról a Korintusiakhoz írt 2. levelében írja az apostol:

„A nehézségek és a súlyos megpróbáltatások ellenére túláradó örömükből és nyomasztó szegénységükből bőséges adakozás fakadt. Tanúskodom mellettük, hogy erejükhöz mérten, sőt erejükön felül is önként adakoztak. Kérve kérték tőlünk a kegyet, hogy részt vehessenek a szentek megsegítésében. Minden reményünket felülmúlva, szinte magukat adták oda, elsősorban az Úrnak, azután Isten akaratából nekünk.” (2Kor 8,3-6)

Pál további szavai az adakozásról:

„Isten elég hatalmas ahhoz, hogy bőven megadjon nektek minden adományt, hogy mindig és minden tekintetben bőven ellátva készen legyetek minden jótettre. … E szolgálatnak teljesítése nemcsak azt adja meg, amire a szenteknek szükségük van, hanem sokakat hálaadásra is késztet Isten iránt.” (2Kor 9,8.12)

„Nem az adomány a fontos nekem, hanem inkább a gyümölcse, amelyet majd bőségesen javatokra írnak.” (Fil 4,18)

„Ami a szentek javára való gyűjtést illeti, ti is úgy járjatok el, amint Galácia egyházainak meghagytam. A hét első napján mindegyiktek tegye félre és gyűjtse össze, ami tőle telik, hogy ne akkor kelljen gyűjteni, ha majd megérkezem. Megérkezésem után azokat, akiket alkalmasnak találtok, ajánlólevéllel elküldöm, hogy adományotokat Jeruzsálembe vigyék.” (1Kor 16,2-4)

Testvérek, meg vagyunk győződve róla, hogy Isten szava épp úgy érvényes ma Újszegeden, mint Szent Pál idejében.

További nagylelkűségeteket előre is köszönjük.

A plébániai Képviselőtestület Gazdasági Bizottsága

 
Ki olvas minket
Oldalainkat 2 vendég böngészi